Privacy

Welke gegevens verwerk ik?

Ik verwerk gegevens zoals naam, e-mail en andere benodigde informatie voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard.

Voor het beheer van bestellingen bewaar ik naam, factuuradres en e-mail tot 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst.

Ik gebruik foto’s en namen in mijn portfolio op de website en sociale media, met jouw toestemming. Deze foto’s worden 7 jaar bewaard, tenzij je een verzoek tot verwijdering indient.

Voor facturatie en financiële administratie verwerk ik naam, bedrijfsnaam, factuuradres, e-mail en telefoonnummer. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard volgens wettelijke verplichtingen.

Bij klachten verwerk ik naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van de klacht voor een goede oplossing. Deze gegevens worden na 7 jaar verwijderd.

Om de website te laten functioneren, maak ik gebruik van functionele cookies.

Voor het plaatsen van recensies verwerk ik Facebook-account, foto en bericht. Testimonials kunnen op de website worden geplaatst.

Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Ik verkrijg deze gegevens van jou als klant of websitebezoeker wanneer je ze aan mij verstrekt.

Welke rechten heb jij?

Je hebt recht op inzage, wijziging, bezwaar, gegevensoverdracht en intrekking van toestemming. Stuur hiervoor een verzoek naar info@soliphotography.nl.